(c) zorgboerderij De Lommerte

Verhalen weven voor het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie

Het Steunpunt Vakantieparticipatie (Toerisme Vlaanderen) faciliteert een netwerk van meer dan 2400 partners, waarvan 660 toeristische ondernemers en 1750 sociale organisaties. Dit netwerk bloeit onder de gedeelde missie ‘Iedereen verdient vakantie’. Dankzij hun krachtige samenwerking kunnen elk jaar meer dan 150.000 mensen in armoede op daguitstap of korte vakantie in Vlaanderen.

Sinds 2012 experimenteert het Steunpunt met verhalen. Verhalen van vakantiegangers, toeristische ondernemers en medewerkers van sociale organisaties. Verbindjeverhaal.be verbindt honderden ervaringen over vakantie en betekenissen die mensen aan vakantie geven. Samen vertellen de verhalen een alternatief verhaal over hoe – dicht bij huis – de ervaring van vakantie voor mensen in armoede bijdraagt aan een menswaardig bestaan.

(Vrijwillige) Verhalenwevers (Storyweavers) vinden verhalen, laten mensen op verhaal komen, en delen de verhalen in het netwerk. Onder de deskundige begeleiding van Griet Bouwen en Chené Swart wisselen ze uit.
Ik ben sinds kort één van hen. Uitwisselen met gelijkgestemden doet deugd, voedt me en daagt me uit. Ik herken veel in hun integere, kwalitatieve, zorgzame en zoekende aanpak, en vind het heel mooi om zien dat het verhalenwerk zo’n prominente en verbindende plek heeft in het netwerk.
Ik hoop dat meer netwerken en organisaties zich er door laten inspireren en bewust kiezen voor zo’n verhalenwerk. Ik zou er heel graag aan meebouwen.

” Stel je even voor … dat je leeft en wekt in een organisatie of netwerk waar toekomst gebouwd wordt op de hoop en bereidwilligheid van al haar leden. Dat je je altijd verbonden voelt met het geheel. Dat sterkten gezien worden door iedereen. Dat kansen voortdurend opborrelen en mensen enthousiast zijn om dingen te laten gebeuren. Dat je organisatie bijdraagt aan het herstellen van waardigheid van leven in jouw (lokale) gemeenschap. Dat je omringd wordt door verhalen over hoe de levens van mensen veranderen door jouw werk in de organisatie. Dat is precies wat we ervaren in ons verhalenwerk bij het Steunpunt Vakantieparticipatie.”

Uit ‘Co-authoring the future of travel and hospitality ‘, Griet Bouwen, Chené Swart en Marianne Schapmans

> Verhaal Bloemen zaaien voor de toekomst, in gesprek met Bi Verbraecken, De Lommerte
> Verhaal Laat ons de sociale afstand vooral dichten, in gesprek met Luc De Backer, Gooikenshoeve
> Verhaal Kamperen in de tuin is ook een avontuur, in gesprek met Edward, Zjef en Koen, De Kere (Blij Leven vzw)
> Verhaal Openbloeien bij de ezels, in gesprek met Eliza op de Gooikenshoeve

Elk verhaal verrijkt ons begrip over de essentiële betekenis van vakantie. Elk verhaal is een draad in een heel weefwerk aan betekenis en mogelijkheden. Door die draden te verweven groeit het begrijpen. Het is een levendige manier van onderzoek doen, een vorm van onderzoek dat niet ‘buiten’ het veld staat, maar er binnenin. (…)
Misschien is het allerbelangrijkste resultaat van dit verhalenweven dat mensen zich gezien weten. Dat ze zich erkend weten in hun ervaring, wijsheid en hoop. Dat mensen erdoor ervaren wél een stem te hebben. Op die manier bouwt het werk van verhalenwevers aan waardigheid.

Griet Bouwen, Chené Swart en Marianne Schapmans