Coördinatie nieuwe website Voedsel Anders Vlaanderen

Voedsel Anders ijvert voor agro-ecologie als krachtig alternatief, samen met 25 partnerorganisaties en vele burgers, bedrijven en lokale groepen. Agro-ecologie zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid in alle aspecten van de voedselketen. Het verbindt landbouw, natuur, eerlijke handelsrelaties en respect voor de boer.

Op vraag van Voedsel Anders Vlaanderen begeleidde ik het proces van hun nieuwe website. Een hedendaagse website die informeert, inspireert, aanzet tot actie. En burgers, lokale groepen en bedrijven aanspoort zich aan te sluiten bij de Voedsel Anders beweging.
Van concept, over structuur en inhoud bepalen en vormgeven, via stroomlijnen en verbinden, tot de afgewerkte actieve website. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de coördinator van Voedsel Anders, de betrokken partners en de webontwikkelaar.

> Website Voedsel Anders

(c) Voedsel Anders